Som medlem i Tusenklubben får du ditt namn på hemsidan.

Personliga frikort och medlemskap i Nässjö Speedway för 1 år.

Medlemsavgiften 1000:-/år (privatpersoner/familjer)

Du betalar till bankgiro: 842-9581.

Ange namn, tfn-nummer och email och märk inbetalningen med ”Tusenklubben”.

Har du frågor om Tusenklubben kontakta:

Tony Samuelsson 0706696839

Jonny Sinkkonen 0767200544

Välkommen till Tusenklubben 2022.