STÖD NÄSSJÖ SPEEDWAYKLUBB GENOM TUSENKLUBBEN 2022

12 januari, 2022

Som medlem i Tusenklubben får du ditt namn på hemsidan. Personliga frikort och medlemskap i Nässjö Speedway för 1 år. Medlemsavgiften 1000:-/år (privatpersoner/familjer) Du betalar till bankgiro: 842-9581. Ange namn, tfn-nummer och email och märk inbetalningen med ”Tusenklubben”. Har du frågor om Tusenklubben kontakta: Tony Samuelsson 0706696839 Jonny Sinkkonen 0767200544 Välkommen till Tusenklubben 2022. 

Läs mer >>