Tiden nära rinna ut för Nässjöklubbens satsning: ”Måste ha ett besked snart” (smt.se)