Jobbdag i morgon 27 mars kl. 10

Bl.a ska vi montera upp luftstaketet m.m.

Sent påkommet men alla är välkomma i morgon.