Anmälan till Julfesten görs till
Jonny Sinkkonen 0767200544 alt.
jsijonny@gmail.com