Efter att man flyttat fram starten av tävlingen togs beslutet att ställa in den.