Matchdatum är framflyttat till Lördagen den 3 Juli (3/7, 13.00).

Anledningen är att vi behöver mer tid att preparera banan.

Vi har fyllt på med sammanlagt ca 350 ton nytt material på banan. En planerad underhålls åtgärd som man gör vartannat eller var tredje år ungefär.

Banmaterialet består av 2 delar: hälften grusblandning och hälften ren lera.

I vanliga fall ska leran vara ren, och ska blandas upp med gruset och fungera som bindemedel för att banan ska bli fast och hålla samman för slitaget som åkningen medför.

Tyvärr innehöll leran väldigt mycket sten, vilket nu medför hundratals timmar extraarbete i form av harvning, manuell  sten-plockning, maskinell sten-plockning osv.

Detta har gjort att den tidplan vi hade, inte höll. Vi är dock noga med att säkerheten ska gå först och har därför skjutit fram matchen till den 3/7 i samråd med övriga lag.

Vi vill få ordning på banan och köra några träningar på den före tävling.

Ungdomstävlingarna på den mindre 85cc-banan körs som planerat, då denna banan inte berörs.

Tony Samuelsson, ordförande Nässjö SK