Oskar Evertsson flyttades upp från reserv till ordinarie förare vilket innebär att Felix Woentin går in som reserv i tävlingen. Sedan tidigare är också Milo Sjöö med som ordinarie förare.