Felix Woentin tilldelas Stipendium från Kerstin Bergmans minnesfond.
Leonardo ” Leo” Antikainen Nilsson uppmärksammades som Årets funktionär.
Anna-Carin Widegren tackades av för arbetet i styrelsen.